Thân thiện, hoà đồng nên chính mỗi sinh viên FPT đã tự tạo cho mình một môi trường học tập và phát triển bản thân tốt nhất.

Cóc nghĩ

‘Sau cùng tôi đã chọn ĐH FPT’

Với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ giảng viên, cựu sinh viên và các hệ liên kết của Đại học FPT, FU CUP năm nay hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn, hoành tráng. Sáng 10/4/2016, tại...

 • 20/07/2016
 • Nguyễn Văn A

574

Lượt xem

Phút giây vui vẻ của đội vẽ tranh tường.

Cóc Gương

Nhật ký mùa hè xanh: Vì cuộc đời là những chuyến đi

Với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ giảng viên, cựu sinh viên và các hệ liên kết của Đại học FPT, FU CUP năm nay...

 • 20/07/2016
 • Nguyễn Văn A

253

Lượt xem

Sinh viên FAI tham gia Mùa hè xanh

Uncategorized

Nhật ký mùa hè xanh của một cô gái Sài Gòn

Với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ giảng viên, cựu sinh viên và các hệ liên kết của Đại học FPT, FU CUP năm nay hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn, hoành tráng. Sáng 10/4/2016, tại...

 • 20/07/2016
 • Nguyễn Văn A

488

Lượt xem

Quán quân FAI Voice 2016 Nguyễn Thị Huyền khuấy động không khí bằng ca khúc "Uống trà".

Cóc Buôn

Sôi động với đêm nhạc gây quỹ của sinh viên FAI

Với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ giảng viên, cựu sinh viên và các hệ liên kết của Đại học FPT, FU CUP năm nay hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn, hoành tráng. Sáng 10/4/2016, Đại học FPT, FU CUP năm nay tại... hoành tráng. Sáng 10/4/2016, tại...

 • 20/07/2016
 • Nguyễn Văn A

236

Lượt xem

Từ nơi chúng tôi ở, nhìn ra không gian núi đồi ở tỉnh Hòa Bình

Cóc Cụ

Nhật ký mùa hè xanh: “Ngày đầu tiên thật…ấn tượng”

Với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ giảng viên, cựu sinh viên và các hệ liên kết của Đại học FPT, FU CUP năm nay hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn, hoành tráng. Sáng 10/4/2016, Đại học FPT, FU CUP năm nay tại... hoành tráng. Sáng 10/4/2016, tại...

 • 20/07/2016
 • Nguyễn Văn A

171

Lượt xem

Cóc nghĩ

Mập và Xuân Hòa

Với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ giảng viên, cựu sinh viên và các hệ liên kết của Đại học FPT, FU CUP năm nay hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn, hoành tráng. Sáng 10/4/2016, tại...

 • 20/07/2016
 • Nguyễn Văn A

145

Lượt xem

2 (1)

Cóc Gương

Mùa hè xanh: Tặng tủ sách mơ ước cho trẻ em vùng cao

Với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ giảng viên, cựu sinh viên và các hệ liên kết của Đại học FPT, FU CUP năm nay hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn, hoành tráng. Sáng 10/4/2016, Đại học FPT, FU CUP năm nay tại... hoành tráng. Sáng 10/4/2016, tại...

 • 20/07/2016
 • Nguyễn Văn A

133

Lượt xem

Cóc Sống

Sinh viên FPT có thể yêu cầu hỗ trợ IT Online 

Với sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ giảng viên, cựu sinh viên và các hệ liên kết của Đại học FPT, FU CUP năm nay hứa hẹn một mùa giải hấp dẫn, hoành tráng. Sáng 10/4/2016, Đại học FPT, FU CUP năm nay tại... hoành tráng. Sáng 10/4/2016, tại...

 • 20/07/2016
 • Nguyễn Văn A

86

Lượt xem