Echnology

Tạm biệt não cá vàng nhờ phần mềm học nhanh nhớ lâu

Nếu các cô cậu bạn Cóc tía nhà ta là những người hay mệt mỏi với việc học tập, đặc biệt thường xuyên rơi vào tình trạng học trước quên sau thì đây là một bài viết dành riêng cho các cô cậu đấy.

17/05/2018
quyenttk3
Lượt xem
624
Echnology

Mạng xã hội cũng có thể làm đề tài tốt nghiệp?

21/12/2016
vynhb
Lượt xem
27
Echnology

Cùng học chữ Kanji với ZKanji

03/10/2016
admin
Lượt xem
22
Echnology

“Ồ - à” với đồ án tốt nghiệp

02/10/2016
admin
Lượt xem
22
Echnology

Xuân mới tốc độ mới

02/10/2016
ngantt8
Lượt xem
16
Echnology

LaTex hữu dụng khi làm toán trên Ms word

18/09/2016
giangnt
Lượt xem
34