Không nên đố

Không nên đố

Sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Cóc Thầy đố các Cóc Trò:

– Các bạn hãy sắp xếp các từ sau thành một câu tục ngữ của Việt Nam.

Nói xong, Cóc thầy viết từng từ lên bảng: “thầy”, “nên”, “mày”, “không”, “làm”, “đố”.

Cả lớp đều giơ tay nhưng có một Cóc ngồi ở góc lớp đang ngủ gật bị Cóc Thầy gọi dậy. “Cóc ngủ gật” giật mình đứng dậy lắp bắp trả lời:

– “Làm thầy mày không nên đố”

Cả lớp cười ầm lên.

 

“Vả lại”

Trong giờ học Tiếng Việt thực hành, Cóc Giáo sư hỏi các bạn Cóc trong lớp:

-Các bạn hãy đặt một câu với từ “vả lại”.

Một bạn nhanh nhảu giơ tay, đứng lên và đọc to:

-Hôm qua, em với chị cãi nhau, chị vả em 1 cái, em “vả lại” chị 10 cái.

 Lê Đức Năng

TIN LIÊN QUAN

Cóc cười số 62

  • 03/10/2016
  • admin