Cóc Tin

Tham chiếu nội bộ với Mini Edu Camp 2016

15/04/2016
admin
Lượt xem
825
Cóc Tin

Ơn Giời! Cơ hội được nói và ‘cãi’ về Trường học 4.0 đây rồi

Không chỉ đến trường để chống cằm nghe giảng một cách buồn tẻ, học sinh và sinh viên ở FPT Edu còn được trình bày quan điểm cá nhân, “tranh cãi” miễn là cãi có lý với giảng viên, cán bộ trường mình. Cơ hội này chỉ đến một năm một lần và chỉ có ở FPT Educamp, với chủ đề năm nay là “Trường học 4.0”.

24/10/2018
quyenttk3
Lượt xem
249