Cóc Tin

Tháng Năm và tháng năm

Ta nói được gì về Tháng Năm? Người thì bảo đây là tháng của chia li, kẻ thì nói đây là tháng khởi đầu của những cuộc hành trình. Thì ra, tháng Năm giống như một cái bản lề vậy. Tháng Năm là khi mùa xuân khép lại, nhưng đồng thời mở ra một mùa hạ rất xanh.

31/05/2018
quyenttk3
Lượt xem
305