Cóc Tin

Sinh viên FPoly làm phần mềm hỗ trợ người kém may mắn

21/12/2016
tramnn6
Lượt xem
556
Cóc Tin

Nữ sinh FPT Polytechnic vừa duyên dáng, vừa học giỏi

20/03/2017
tramnn6
Lượt xem
263
Cóc Tin

Tân cử nhân FPT Polytechnic rạng rỡ ngày tốt nghiệp

21/03/2017
tramnn6
Lượt xem
902
Cóc Tin

Nữ sinh FPoly Tây Nguyên rạng rỡ giữa đại ngàn

21/04/2017
tramnn6
Lượt xem
438
Cóc Tin

FPoly Confession: Nơi sinh viên tha hồ "nói thật, nói hết"

17/05/2017
tramnn6
Lượt xem
863
Cóc Tin

Nguyễn Nghiệm - Người anh "3T" ở FPoly Hồ Chí Minh

05/06/2017
tramnn6
Lượt xem
208
Cóc Tin

Tổ chức vòng kick-off cuộc thi “Poly Hackathon 2017”

22/09/2017
tramnn6
Lượt xem
911