Kế nộp bài thi trễ

13/03/2017
tramnn
51
Một sinh viên đến muộn giờ thi viết. Cố nài nỉ giám thị, cậu ta được chấp nhận vào thi với lời cảnh cáo nghiêm khắc sẽ không nhận bài nộp trễ sau 5 phút.tải xuốngHết giờ, cậu sinh viên lên nộp bài chậm 15 phút và bị giám thị từ chối thẳng thừng. Cậu vẫn gan lì tiến sát đến bàn giáo viên và hỏi:– Thầy có biết em là ai không?– Dĩ nhiên là không.– Chẳng nhẽ thầy không nhớ nổi cả tên em ư?Ông thầy mỉa mai, không thèm nhìn cậu sinh viên:– Không biết. Và tôi cũng chẳng cần phải biết em là ai.– Vậy thì thầy cũng đâu biết em là ai để đánh rớt em.Cậu ta nhanh tay nhét bài của mình vào giữa xấp bài trên bàn và biến khỏi phòng.

Kiều Hà (Sưu tầm)

51
Tags: bai thi