Kết quả thi của Cóc em

23/05/2017
tramnn
296
Sau kì thi qua môn vừa qua, Cóc chị hỏi Cóc em:Cóc chị:- Kì này em thi thế nào?Cóc em:- Lần thi trước em không may mắn cho lắm, em thiếu có nửa điểm (4,5 điểm)Cóc chị (hơi choáng):- Vậy là kì này em tiếp tục thiếu điểm như thế?Cóc em:- Vâng! Nói chung đề năm nay rất dễ, riêng về grammar chỉ cần học thuộc đầy đủ công thức là có thể làm hết được. Cá nhân em làm sai đúng một câu ... những câu còn lại thì em ...không làm.Cóc chị:- !!!!!

Kiều Hà

296
Tags: sinh vien ĐH FPT sinh vien cuoi truyen hai sinh vien