Cóc Tin

Chạy hay là chết - Câu chuyện về hai chữ “Trưởng thành”

Sau cùng, vậy như thế nào mới là Trưởng thành? Như hắn từng mơ, là làm một công việc tốt, kiếm được thật nhiều tiền? Hay như hắn hay nông nổi nghĩ, là không dựa dẫm, ăn bám hay bị quản lí bởi ai? Hay như chúng ta nghĩ, đó là người biết "chạy" và "chạy" được thật nhanh? Không hẳn!

27/07/2018
quyenttk3
Lượt xem
744
Cóc Tin

Trưởng thành là khi?

Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người vốn cũng như thế, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành.

16/11/2018
quyenttk3
Lượt xem
527