Cóc Tin

Gặp lại "kỷ lục gia" quán quân FE Sáng tạo mùa 1

19/10/2016
tramnn6
Lượt xem
712
Cóc Tin

"Giáo sư đầu to" và phần mềm Pascal của riêng mình

19/12/2016
tramnn6
Lượt xem
1446
Cóc Tin

Sinh viên FPoly làm phần mềm hỗ trợ người kém may mắn

21/12/2016
tramnn6
Lượt xem
682
Cóc Tin

Sinh viên IT làm phần mềm hỗ trợ nghe hiểu tiếng Anh

03/01/2017
tramnn6
Lượt xem
633
Cóc Tin

Ứng dụng IoT để "chữa bệnh" hay quên điện thoại

03/01/2017
tramnn6
Lượt xem
711
Cóc Tin

Sinh viên IT bán hoa quả thời công nghệ

03/01/2017
tramnn6
Lượt xem
688
Cóc Tin

Sinh viên FPT Polytechnic giành giải Nhất FE Sáng tạo 2016

06/01/2017
tramnn6
Lượt xem
1048