Cóc Tin

FU - những điều còn đọng lại nơi chốn ấy

22/09/2015
admin
Lượt xem
1305
Cóc Tin

Cóc K11 nhận quân phục đi Xuân Hòa

24/09/2015
admin
Lượt xem
1621
Cóc Tin

Những “chiến sỹ áo cam” ngày đầu nhập ngũ

28/09/2015
admin
Lượt xem
1034
Cóc Tin

Xuân Hòa, ngày các chiến sĩ nhỏ hành quân

21/10/2015
admin
Lượt xem
1441
Cóc Tin

Nhớ kì quân sự

26/10/2015
admin
Lượt xem
345
Cóc Tin

Những bài học sau 2 tuần quân đội

20/01/2016
admin
Lượt xem
535