Cóc Tin

Những “chiến sỹ áo cam” ngày đầu nhập ngũ

28/09/2015
admin
Lượt xem
937
Cóc Tin

Ngày đầu Cóc làm bộ đội

02/10/2015
admin
Lượt xem
1135
Cóc Tin

Cuối tuần của lính FPT

05/10/2015
admin
Lượt xem
1146
Cóc Tin

Thư gửi các "chiến sĩ"

06/10/2015
admin
Lượt xem
1133
Cóc Tin

Cảm xúc ngày về nguồn

12/10/2015
admin
Lượt xem
1133
Cóc Tin

Nửa chặng đường - Từ lạ lẫm đến thói quen

16/10/2015
admin
Lượt xem
1116
Cóc Tin

[Infographic] Rèn luyện tập trung trong tôi là...

17/10/2015
admin
Lượt xem
1157
Cóc Tin

Tưng bừng Ngày hội sinh viên Khoá 11

19/10/2015
admin
Lượt xem
455
Cóc Tin

Trải lòng ngày cuối cùng trong doanh trại

22/10/2015
admin
Lượt xem
1157
Cóc Tin

Phạt - Không chỉ đáng sợ, mà còn đáng nhớ

23/10/2015
admin
Lượt xem
340
Cóc Tin

Ngày cuối tại quân khu 7: "Mày ơi tao không muốn về!"

23/10/2015
admin
Lượt xem
375
Cóc Tin

Thơ tình lính trẻ

26/10/2015
admin
Lượt xem
711