Cóc Tin

Bá đạo cách sinh viên FPT định nghĩa ‘Thành công’

05/08/2015
admin
Lượt xem
1467
Cóc Tin

“Thành công với tôi là…”

06/08/2015
admin
Lượt xem
1325
Cóc Tin

Thành công là một chặng đường dài bắt đầu từ những bước chân nhỏ

Này bạn tôi ơi, Bạn ở đây, như thế, mơn mởn ở cái tuổi đẹp nhất của đời người. Bạn và tôi đã cống hiến, khát khao như thế vì ai đó đã nói với chúng ta rằng đời cần lắm những thành công. Và thế là bạn chạy thật nhanh. Bạn cứ chạy mải miết như thế, thế nhưng bạn đã thật sự hiểu thành công là gì chưa?

28/06/2018
quyenttk3
Lượt xem
2720