6 khoản tiền to sinh viên quốc tế kiếm được khi học tại ĐH FPT

02/07/2015
admin
1181
Du học tại ĐH FPT, sinh viên quốc tế không những được học chương trình đào tạo quốc tế hóa mà còn có thể kiếm được những khoản tiền to với nhiều cơ hội khác nhau.[caption id="attachment_1860" align="aligncenter" width="660"]Đi dạy thêm (có số tiền thực tế): Khoảng 300 USD/tháng. Đi dạy thêm (có số tiền thực tế): Khoảng 300 USD/tháng.[/caption][caption id="attachment_1861" align="alignnone" width="660"] Làm CTV tại Fsoft : 300 USD/tháng Làm CTV tại FSoft : 300 USD/tháng.[/caption][caption id="attachment_1862" align="alignnone" width="660"]Làm người mẫu ảnh: 500 USD/tháng. Làm người mẫu ảnh: 500 USD/tháng.[/caption][caption id="attachment_1863" align="alignnone" width="660"]Làm Agency tuyển sinh cho trường: 400 USD/tháng. Làm Agency tuyển sinh cho trường: 400 USD/tháng.[/caption][caption id="attachment_1864" align="alignnone" width="660"]Kinh doanh quần áo: 250 USD/tháng. Kinh doanh quần áo: 250 USD/tháng.[/caption][caption id="attachment_1867" align="alignnone" width="660"]Giới thiệu bạn sang học tại FU: 570 USD. Giới thiệu bạn sang học tại FU: 570 USD.[/caption]

Ý tưởng: Việt Anh

Thiết kế: Diệu Linh

Số liệu: FGO

1181
Tags: cơ hội Dai hoc FPT du học quốc tế sinh vien tiền ĐH FPT đào tạo