Không nên đố

16/11/2017
tramnn
755
Không nên đốSắp đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Cóc Thầy đố các Cóc Trò:- Các bạn hãy sắp xếp các từ sau thành một câu tục ngữ của Việt Nam.Nói xong, Cóc thầy viết từng từ lên bảng: “thầy”, “nên”, “mày”, “không”, “làm”, “đố”.Cả lớp đều giơ tay nhưng có một Cóc ngồi ở góc lớp đang ngủ gật bị Cóc Thầy gọi dậy. “Cóc ngủ gật” giật mình đứng dậy lắp bắp trả lời:- “Làm thầy mày không nên đố”Cả lớp cười ầm lên. “Vả lại” Trong giờ học Tiếng Việt thực hành, Cóc Giáo sư hỏi các bạn Cóc trong lớp:-Các bạn hãy đặt một câu với từ “vả lại”.Một bạn nhanh nhảu giơ tay, đứng lên và đọc to:-Hôm qua, em với chị cãi nhau, chị vả em 1 cái, em “vả lại” chị 10 cái. Lê Đức Năng
755
Tags: