65 sinh viên ĐH FPT bảo vệ đề tài tốt nghiệp kỳ Fall

15/12/2015
admin
462

Từ ngày 15/12/2015, 65 sinh viên ĐH FPT sẽ chính thức bước vào kỳ bảo vệ đề tài tốt nghiệp kỳ Fall. Kỳ bảo vệ đề tài sẽ được diễn ra tại Hội trường ĐH FPT, toà nhà Innovation, Công viên phần mềm Quang Trung, Tp.HCM.

cover thesis all-01.jpg

Tại ĐH FPT, một năm học sẽ được tổ chức thành 3 học kỳ và cuối mỗi học kỳ sẽ tổ chức kỳ bảo vệ đề tài tốt nghiệp. Để bước vào kỳ bảo vệ, sinh viên năm cuối ĐH FPT sẽ có 4 tháng để chọn đề tài, gặp giảng viên hướng dẫn và tiến hành nghiên cứu đề tài đó. Lễ bảo vệ đề tài tốt nghiệp, các sinh viên sẽ trình bày đề tài của nhóm trước Hội đồng chấm thi và bảo vệ đề tài khi được phản biện. Từ những nội dung phản biện, các sinh viên sẽ hoàn thiện hơn nội dung nghiên cứu của mình.

Với khối ngành kinh tế, 38 sinh viên chia thành 9 nhóm sẽ bước vào kỳ bảo vệ đề tài tốt nghiệp vào ngày 15 và 16/12/2015. 7 nhóm sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm với 27 sinh viên sẽ bảo vệ đề tài vào ngày 21/12/12015.

Theo dõi lịch bảo vệ Khối kinh tế tại đây và Khối kỹ thuật phần mềm tại đây.

H.B

462
Tags: bao ve de tai ĐH FPT