1 + 1 = 2

Ếch Cốm năm nay lên lớp 2, cùng mẹ đi mua sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới. 

Mẹ Ếch Cốm: Cô có sách giáo khoa Toán lớp 2 không cô?

Chủ tiệm sách: Chị ơi, nhà em hết mấy sách lớp 2 rồi ạ.

Ếch Cốm: (Nhanh nhảu) Vậy cho cháu 2 cuốn sách Toán lớp 1 cũng được ạ.

Mẹ Ếch Cốm: (Quay sang) Ơ, con lên lớp 2 rồi, mua sách lớp 1 làm gì. Lại còn mua tận 2 cuốn.

Ếch Cốm: Thì 1 cộng 1 bằng 2 mà mẹ.