Mật khẩu

Cóc điệu đà gọi điện nhờ Cóc đầu đinh trợ giúp vì mãi không đăng nhập được vào máy tính.

Cóc đầu đinh: Lúc nhập mật khẩu cậu có bật phím Caps Lock không?

Cóc điệu đà: Ồ không. Vấn đề là bất cứ khi nào tớ gõ mật khẩu, nó chỉ hiện lên những ngôi sao.

Cóc đầu đinh: Chuyện đó là bình thường mà. Những ký tự đó là để bảo vệ cậu không bị nhìn trộm mật khẩu. Ví dụ như có ai đó đứng sau lưng cậu… 

Cóc điệu đà: Nhưng chúng vẫn hiện lên ngay cả khi chẳng có ai đứng sau lưng tớ cả.

Cóc đầu đinh: @@