Nhiều sao

Nhóm Cóc nam rủ nhau đi cắm trại. Buổi tối, tất cả nằm ngủ cạnh nhau. Một Cóc tỉnh dậy giữa đêm, quay sang thì thầm với Cóc bên cạnh.

Trời hôm nay nhiều sao ghê.
- Theo cậu điều ấy có nghĩa là gì? – Cóc nằm bên đáp lời.
- Có nghĩa mai là một ngày nắng đẹp!?
- Không, nó có nghĩa là ai đó đã ăn cắp cái lều của chúng mình.