Chị Phạm Tuyết Hạnh Hà và hành trình trưởng thành cùng sinh viên trường F