Hành trình đến với lập trình của cậu sinh viên giấy bố mẹ nộp hồ sơ vào Trường Đại học FPT