Jayden Chu: Liều lĩnh đi tìm đam mê, thoát khỏi chiếc bẫy “ổn định”