Phạm Hoàng Thu Uyên: Có thể bạn chưa từng nghĩ “nhan sắc” cũng là một dạng rào cản